Välkommen Inköp Kontakta oss Kort om...
Stenkakans historia || Tennarbete || Tryckkonsten

ryckkonsten som sådan uppfanns långt före tryckpressen. Bland annat använde sig romarna redan på 200-talet av infärgade trästämplar för att överföra mönster. Fortfarande på 500-talet skars och trycktes bilder ut med samma teknik. Den första boken eller bokrullen trycktes på 870-talet där texten skars ut i ett enda träblock. Andra sätt att trycka text och bilder runt den här tiden var att använda stenblock, en teknik som fortfarande används av konstnärer idag. Trycktekniken utvecklades med tiden och under 13-1400-talet tog den ett stort steg framåt i och med att man började trycka med träsnitt och kopparstick.

enombrottet för boktryckarkonsten kom med Johann Gutenberg (~1399-1468) Han skapade en tryckteknik som använde sig av lösa typer vilket gav att man snabbt kunde sätta ihop en text. Det är troligt att andra haft tanken på att utveckla tekniken, men det var han som till slut realiserade idén. Eftersom Gutenberg inte signerade sina tryck (något som sägs ha varit medvetet) kan man inte med säkerhet tillskriva honom fler tryck än den 42-radiga bibeln från 1456.

utenbergbibeln, även kallad Mazarinbibeln eftersom det första exemplaret återfanns i den franska kardinalen Mazarins bibliotek, trycktes i folievolymer i troligtvis 150 exemplar varav 40 finns bevarade idag. Tekniken gjorde att man kunde trycka upptill 300 sidor på en dag, lika mycket som det tog en skrivare 1 år att framställa. Priserna på böcker minskade dramatiskt och boktryckarkonsten spreds snabbt. Vi fick med andra ord en informationsrevolution inte olik dagens IT-revolution.


Olika trycktekniker
Akvatintetsning
En reproduktionsmetod som återger den laverade tuschteckningens valörspel. Akvatintetsningen är en tonmetod som kan ge hela skalan från ljusaste grått till djupaste svart. Den är en egen konstart som utvecklades av bland annat Goya.


Etsning
En teknik där man ytbehandlar en plåt med hjälp av syror. En äldre benämning på etsning är radering. Den är en tryckteknik som tillåter konstnären att "måla" trycket utan planläggning. Vid konstgrafisk etsning lägger man en skyddande hinna på en plåt, som oftast är av koppar. Man ristar sedan bort det skyddande lagret där man vill låta en syra verka och på så sätt bildas det fördjupningar i plåten. Efter behandling med syra tas resten av den skyddande hinnan bort. Plåten bestryks med färg som samlas i de fördjupningar som skapats. Sedan trycks bilden och färgen sugs då upp i pappret och en etsning har skapats (djuptryck).

Närbild på etsning Kännetecken:
Fritt linjespel som ger en stor valörrikedom.

Kopparstick
Tekniken går ut på att gravera fördjupningar i kopparplåten och genom att mer eller mindre djupt gräva sig ner i kopparn få fram olika nyanser i trycket. På samma sätt som etsning är kopparstick en djuptrycksteknik där den färg som ligger i fördjupningen avbildas på pappret.

Närbild på kopparstick Kännetecken:
Utmärkande för kopparsticket är den distinkta och strikta linjen.

Litografi
En plantrycksteknik som bygger på att utnyttja förhållandet mellan fett och vatten. Tryckbilden ritas med en fet krita eller fet tusch direkt på en trycksten eller zinkplåt. Därefter prepareras stenen alternativt plåten med en gummilösning som endast fäster där den feta kritan eller tuschet inte finns. Nu blötläggs stenen eller plåten och på så sätt skapas grunden för litografiet. För i gummimassan som nu är blöt fastnar nämligen inte den feta tryckfärgen utan den lägger sig endast på de partier som ritats med den feta kritan eller tuschet. Vid färglitografier används en sten eller plåt för varje färg.

Närbild på litografi Kännetecken:
Rasterfritt tryck där ytorna är plana. De olika färglagren är möjliga att känna när man för fingret över litografin.

Stålstick
En metod som använder en stickel som är en speciell gravyrnål som vid gravering skapar fördjupningar i en stålplåt (djuptryck). Fördelen med att gravera in trycket i stål mot exempelvis koppar är att man kan trycka fler bilder innan plåten är utsliten. Tekniken användes ofta till att återge landskap och porträtt i böcker. Stålstick används numer oftast till att trycka värdepapper, sedlar och frimärken.

Närbild på stålstick Kännetecken:
Utmärks genom sin sirlighet. Återger skarpt och tydligt hårfina streck och nästan omärkliga punkter.

Träsnitt
En tryckteknik där bildens konturer skärs fram i relief i en stock av trä eller linoleum. Trästocken är vanligen skuren i längdträ. Om bilden skärs ut i en trästock som istället är av ändträ kallas det trästick. Metoden är en högtrycksteknik vilket betyder att den färg som finns på förhöjningarna blir det som avtrycks. Vid flerfärgstryck används oftast en stock för varje färg.

Närbild på träsnitt Kännetecken:
Mjuka konturer och följsamma linjer. Tekniken bibehåller känslan av pennteckning.


office@decorbit.com || Telefon: 0171-814 28 Mobil: 073-8000 337
Skapat av Webbspektra || Användbart tänkande på Webben